Over ons

Bladmuziek.Opwekking.nl is een samenwerking tussen Small Stone Media en Stichting Opwekking, met het doel muziekgebruikers een legale en snelle manier te bieden voor het downloaden van bladmuziek van de bekende 'Opwekkingsliederen'.

Over Small Stone Media
Small Stone Media is een muziekuitgeverij met een passie voor christelijke muziek. Directie en medewerkers weten zich gedreven door het verlangen het goede nieuws van Jezus Christus te verspreiden door muziek en zang. Daartoe wil zij christen componisten en tekstdichters uit binnen- en buitenland ondersteunen in hun muzikale missie, en wel door een betrouwbare, actieve en ondersteunende partner voor hen te zijn.

Small Stone Media wil haar doel bereiken door het ontplooien van vijf complementaire activiteiten, de vijf stenen uit het logo:

  1. Music Publishing | in de ruimste zin van het woord
  2. Rights Management | vertegenwoordigen van en opkomen voor rechten van auteurs en uitgevers uit binnen- en buitenland.
  3. Copyright Administratie | voor christelijke muziekuitgeverijen uit de hele wereld voor Europa.
  4. Distributie | van (blad)muziek, zowel via ‘Print-On-Demand’, als via ‘Digital download’ via o.a. European Choral Club, GMC Gospel Music Centre en Gospelmusic.nl.
  5. Services | Initiëren en/of ondersteunen van diverse activiteiten, repertoiredagen en conferenties, alsmede het verlenen van adviezen en consulten op velerlei gebied.

 "He took his staff in his hand, and chose him five smooth stones out of the brook" (1 Samuel 17:40)


Over Opwekking
In haar vijftig jarige bestaan heeft Opwekking zich ontwikkeld tot een interkerkelijke stichting die zich actief bezighoudt met het verkondigen van het evangelie en het toerusten van christenen uit alle denominaties en kerkelijke stromingen. Daarbij baseert zij zich op onderstaande tekst uit de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, die tevens de missie van de organisatie is:

‘Maakt al de volken tot mijn discipelen …en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb’
(Matteüs 28:19)

Door middel van het uitgeven van lectuur, liederen, het organiseren van conferenties en het ondersteunen van projecten wordt aan deze doelstelling handen en voeten gegeven. Wie kent niet de jaarlijkse pinksterconferentie die door zo'n 60.000 mensen bezocht wordt? Of de Opwekkingsliederen die in de meest uiteenlopende kerkelijke kringen geliefd zijn? Daarnaast denkt en werkt Opwekking actief mee binnen samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Met dat éne doel: Samen Nederland bereiken met het evangelie van Jezus Christus!


Beide organisaties zijn deelnemer van de Evangelische Alliantie